Inleiding

Bij USN hechten wij grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan de wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in deze opgeslagen gegevens en deze door ons laten wijzigen.

USN gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Bij het plaatsen van een opmerking op de website, worden data in de ingevulde velden verzameld
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen, helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • USN maakt gebruik van zogenaamde cookies om u als gebruiker makkelijker te herkennen, hoe vaak www.usn.nl wordt bezocht en via welke links dit gebeurt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven strikt vertrouwelijk.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. USN gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

Uw rechten

U heeft diverse rechten als het gaat om uw gegevens, bijv. het recht op informatie, op inzage en op vergetelheid. U kunt altijd daar een beroep op doen door een mail te sturen aan info@usn.nl

We bewaren de gegevens sowieso niet langer dan toegestaan volgens de wet.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Nadere vragen over privacy beleid?

Mocht u nog verdere of nadere vragen hebben over ons privacy beleid dat kunt u ons een mail sturen naar info@usn.nl